Ngành nghề: Kiến trúc

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc:  Trắng, xanh

Phong cách: Đơn giản

Design cover flyer and brochure business template for annual report Premium Vector