Ngành nghề: Dịch vụ, công ty

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc:  Trắng, vàng

Phong cách: Chói chang

Corporate brochure template Premium Psd