Ngành nghề: Dịch vụ, công ty

Hình dáng: Chữ nhật

Màu sắc:  Xanh dương

Phong cách: Xanh đại dương

Corporate brochure template Premium Psd