Ngành nghề: Dịch vụ, công ty

Hình dáng: Chữ nhật

Màu sắc:  Xanh diệp lục, trắng, xanh lam

Phong cách: Xanh diệp lục

16 page brochure design Premium Vector