Ngành nghề: Dịch vụ

Hình dáng: Chử nhật ngang

Màu sắc: Trắng, xanh

Phong cách: Đơn giản

Abstract presentation templates Premium Vector