Ngành nghề: Dịch vụ

Hình dáng: Chử nhật ngang

Màu sắc: Trắng, xanh

Phong cách: đơn giản

Corporate brochure template Premium Vector