BCH0002-Brochure đồng hồ màu vàng đen hiện đại

Brochure WiZ Glassessories thiết kế theo dạng hình vuông, gấp 5 đi đường ziczac.
Hai mặt được cán màng mờ, in kỹ thuật số.Bên trên là trang bìa Brochure WiZ Glassessories lấy ý tưởng dựa trên
hình ảnh Bảng đo thị lực.
Với đặc trưng trong khoản tư vấn thông tin tại chỗ đối với khách hàng.
WiZ Glassessories chỉ cần brochure tập trung vào
yếu tố nhận diện thương hiệu hoặc các nội dung có thể nắm bắt nhanh,
thông số kĩ thuật sẽ được tư vấn viên giải thích tại chỗ trước khi khách hàng mang brochure về.Dựa trên nhu cầu của WiZ Glassessories,
tôi đề nghị giải pháp các trang có thông số kĩ thuật sẽ bổ sung thêm
một phần tương tác trực tiếp giữa khách hàng với brochure
nhằm xây dựng cảm giác về thương hiệu cho khách hàng.
Trang bìa Catalogue WiZ Glassessories.
Share this article
Shareable URL
Prev Post

BCH0027- sự kiện màu vàng hiện đại

Next Post

brochure_gd_vang_brochure0001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read next