Ngành nghề: Dịch vụ, công ty

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Trắng, đỏ cam,đen

Phong cách: Đỏ cam

Corporate business flyer poster template with gradient color, brochure cover design layout background Premium Vector