Ngành nghề: Dịch vụ, công ty

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Trắng, xanh

Phong cách: Bình minh

Corporate real estate brochure and proposal template Premium Vector