Ngành nghề: Dịch vụ, công ty

Hình dáng: Chữ nhật

Màu sắc:  xanh lam, đỏ, trắng

Phong cách: Màu sắc

Sixteen pages business brochure Premium Vector