Ngành nghề: Xây dựng

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc:  Vàng, xanh

Phong cách:  Vàng xanh kết hợp

Yellow construction 8 page brochure template Premium Vector