Ngành nghề: Tài chính

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc:  đỏ, đen, trắng

Số trang: 1

Phong cách: đơn giản

(Visited 1 times, 1 visits today)