Ngành nghề: Giáo dục

Hình dáng: Chử nhật nằm

Màu sắc: Đen, Vàng

Số trang: 1

Phong cách: đơn giản