Hình dáng: chữ nhật đứng

Màu sắc: Trắng, vằng

Số trang: 2

Phong cách: đơn giản

(Visited 2 times, 1 visits today)