brochure patern vang trang brochurepatern0003

Hình dáng: chữ nhật đứng

Màu sắc: Trắng, vằng

Số trang: 2

Phong cách: đơn giản